Pand 2021

 Samenwerken met KTB-Machinery

Na het eerste contact staat uw eigen KTB-projectleider voor u klaar. Hij bespreekt samen met u, fysiek of digitaal, de opdracht door en begeleidt de order. De projectleider is het aanspreekpunt voor al uw vragen. Hij wordt daarbij ondersteund door gespecialiseerde medewerkers binnen KTB. Uiteraard is de projectleider zelf ook een technisch deskundige; hij fungeert dan ook als sparringpartner op alle vlakken.

Oriëntatie

Na een eerste inventarisatie doet KTB een voorstel voor een traject. In de meeste gevallen maken we een voorstel met een oplossingsrichting en een traject om dit voorstel gezamenlijk uit te werken tot een definitieve offerte. Afhankelijk van de complexiteit stellen we direct een offerte op.

Concept

Vaak kunnen wij al in een vroeg stadium een kostenraming en planning opstellen bij het voorgestelde concept. Aan de hand daarvan starten we de conceptfase. Gezamenlijk met u diepen we de randvoorwaarden en de eisen aan de machine of productielijn uit, onderzoeken oplossingen en stellen een 3D-tekening op die dient als praatplan.

Wanneer alle partijen akkoord zijn met het 3D-praatplan en de daarbij behorende uitgangspunten, updaten we de budgetten en maken we een definitieve offerte en een planning.

Realisatie

Binnen KTB beschikken wij over een eigen groep engineers. Wanneer nodig maken we gebruik van externe partijen waarmee we veel samenwerken. Uiteraard altijd onder leiding van KTB-Machinery. Na goedkeuring van de tekening maakt ons zusterbedrijf Consmema, of een andere partner, de diverse machines. Door de productie van de machines zoveel mogelijk in eigen huis te houden, zijn we flexibel in de productie én weten we dat de beste specialisten aan uw product werken. De inbedrijfstelling doen wij altijd met onze eigen mensen. Dit is het moment waarop de overdracht naar u als klant plaatsvindt. Daarbij hanteren wij het motto dat wij pas naar huis gaan als de machine naar wens draait.